วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554

ประเพณีภาคใต้

      
       ภาคใต้นั้นเป็นภาคที่มีความสำคัญอันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นปึกแผ่นของไทยซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีการโปรโมตให้เห็นความสำคัญของภาคใตอย่างกว้างขวาง
       เนื่องด้วยความรักและห่วงใยของในหลวงและปวงชนในประเทศจึงทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆที่ต้องการส่งความรู้สึกไปถึงชาวใต้มากมาย
      ในการพูดถึงประเพณีของภาคใต้ในใครงงานนี้ก็อเป็นส่วนหนึ่งเช่นกัน
ทำให้ข้าพเจ้ามีความสนใจที่จะดำเนินงานในหัวข้อประเพณีทางภาคใต้มากขึ้นเมื่อพูดถึงภาคใต้นั้นจะพบว่ามีทั้งประเพณีดั้งเดิมที่ยังอยู่และหายไปไม่ต่างอะไรจากทุกภูมิภาคเช่นเดียวกันกับการที่คนไทยหรือเยาวชนในรุ่นนี้จำเป็นต้องช่วยกันรักและหวงแหนในความเป็นสมบัติของชาติไทยไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคไหนๆก็ตามอันเป็นจุดมุ่งหมายในการทำเรื่องประเพณีไทย

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น